امریکا میدان های نفتی سوریه را پس نخواهد داد!

بر طبق گفته های منابع آگاه ارتش آمریکا مناطق شرقی را به علت حضور ایران و امکان بهره برداری مجدد دمشق از میادین کلیدی نفتی منطقه دیر الزور ترک نخواهند کرد.

به گزارش دنیای سیاست  یکی از منابع نظامی در گفتوگو با المصدر بیان کرده است که نیروهای نظامی امریکایی بخش شرقی فرات و یا میدان های بیشمار نفتی آن را تخلیه نخواهند کرد.
بر طبق گفته های منابع آگاه ارتش #آمریکا این مناطق را به علت حضور ایران در شرق #سوریه و امکان بهره برداری مجدد دمشق از میادین کلیدی نفتی منطقه دیر الزور ترک نخواهند کرد.
وی افزود که دو تا از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکایی در شرق سوریه و در نزدیکی مناطق نفتی این کشور مثل میدان العمر قرار دارد.

#بین_الملل #نفتتبلیغات

ارسال یک کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.