بنزین ۳۰۰درصد گران شد

درحالی که دولتی ها شایعات سهمیه بندی بنزین را به شدت تکذیب می کردند و مردم را به آرامش دعوت می کردند به یک باره خبر افزایش قیمت بنزین در بامداد روز جمعه باعث نگرانی های مردم شد.
افزایش۳۰۰ درصدی و سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی خبری است که بامداد جمعه همزمان با افزایش قیمت بنزین منتشر شد

روحانی در ۳سال قبل اعلام کرده بود بنزین دو نرخی ایجاد فساد میکرد و به همین دلیل آن را حذف کردیم!تبلیغات

ارسال یک کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.