دنیای سیاست
ما در دنیای سیاست زندگی می کنیم!
مرور رده

فرهنگ و اندیشه

واقع بینی و نقد پذیری در حوزه علمیه

صحبت های جناب رحیم پور در اجتماع حوزه علمیه فیضیه چه انجام می شد و چه انجام نمی شد ، تفاوتی در صورت مسئله نداشت. واقع بینی را جایگزین تقدس سازی کنیم ، تا متوجه شویم ، در حقیقت ، حوزه علمیه…

"اشرافیت" خوب است مسئولین کشور، این نامه را بخوانند: "ضرورت ساده زیستی کارگزاران" به عثمان بن حنیف انصاری،کارگزار امام در بصره،پس از آنکه باخبر شد که او را به مهمانی گروهی از…

منتظر بودیم اما نه به این شکل

آیت الله سیدهاشم بطحایی،عضو مجلس خبرگان رهبری" اگر ترامپ اعلام کرد می‌خواهد به تهران بیاید و با مسئولان جمهوری اسلامی ایران صحبت کند، قرآن می‌گوید «او را بپذیریم و حتی امنیتش را هم تأمین…

مصی جون یا مسیح بی وجود؟

علینژاد و فعالیتش را در مجموعه ای کامل نگاه کنیم. به جای بحث درباره محتوا ، این بار به پارادایم مبارزاتی علینژاد می پردازیم. واقعا دختران ایرانی ، تصور یک قهرمان مدنی از او را دارند ، یا…

یادی از دموکراسی

سی بی مک فرسون مینالد که ملت های لیبرال دموکرات ، نه دیگر قادر به اداره جهان می باشند و نه اینکه میتوانند از جهانیان ، انتظار پذیرش مدل نظام سیاسی خود را داشته باشند. دموکراسی کجای دنیا…

نقدی بر سعید حجاریان

تعریف سکولاریسم به جدایی دین از سیاست ، لطف است به سکولارهای جهان. تعریف سکولاریسم به جدایی دین از سیاست ، تعریفی صحیح اما ناقص است. سکولاریسم ، به جدایی دین از سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ ،…