دنیای سیاست
ما در دنیای سیاست زندگی می کنیم!

رسانه اجتماعی سلام خمین

سلام خمین، صفحه وابسته به دنیای سیاست است که با محوریت پوشش رویداد های شهرستان خمین ، در برخی شبکه های اجتماعی فعالیت می کند.

سلام خمین با بهره گیری از نخبگان و فضای جوانان و نوجوانان شهر دارای جذابیتی پایدار بوده و مهمترین دغدغه های مردم را منعکس می کند

 

تعامل دو سویه با مردم و مسئولین و پیگیری مشکلات مردمی مهمترین رسالت این رسانه است.

 

سلام خمین هیچ وابستگی به هیچ ارگان و اداره ای ندارد و از هیچ جناح خاصی خط نمیگیرد!

مطابق شرع و در چارچوب قانون اساسی و قانون مطبوعات فعالیت میکند.

مینویسیم، پس هستیم!

نیاز ما

همه چیز از یک نیاز اولیه شروع شد. نیاز شهرستان خمین به یک تیم خبری قوی و مستقل از همه ارگان ها و ادارات

فکر کردیم

هر حرکتی نیازمند یک فکر و تصمیم صحیح است.

معتقدیم پشتوانه ای بهتر از اندیشه و فکر خوب وجود ندارد

تصمیم گرفتیم

بلاخره به تصمیم نهایی رسیدیم

ما تصمیم گرفتیم که باشیم!

جذب نخبگان و آموزش

پس از جذب برخی نخبگان شهر، آموزش های فشرده برگزار کردیم.
و رسما شروع کردیم

سوال، پیشنهاد و انتقاد خود را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید

سلام خمین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید