دنیای سیاست
ما در دنیای سیاست زندگی می کنیم!
مرور برچسب

ایران

اقدامی که مانع خروج ایران از برجام شد

ایران در حالی وارد جشنهای چهل سالگی پیروی انقلابش می شود که در نتیجه تاخیر قاره پیر در وفای به التزاماتش در مورد جبران خسارتهای تهران پس از خروج آمریکا از برجام، در میان موجی از بدبینی نسبت…

اروپا در زمینه حمل و نقل کنار ایران خواهد ماند

قائم مقام مدیرکل حمل و نقل اتحادیه اروپا با بیان اینکه اتحادیه اروپا همواره در زمینه حمل و نقل کنار ایران خواهد ماند و همکاری‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: اتحادیه اروپا خواهان حرکت در مسیر…