دنیای سیاست
ما در دنیای سیاست زندگی می کنیم!
مرور برچسب

عراق

واکنش آمریکا به سفر روحانی به عراق

نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران در واکنش به سفر رئیس جمهور به عراق گفت: فکر می‌کنم هدف نهایی ایران این است که عراق را به یک استان ایران تبدیل کند.