یادداشت

از پارادایم های مدرن تا ملت فرامدرن

پس از حدود  ۲ هفته فشار روانی بر یک ملت، امروز پدر جامعه با حضور در نماز جمعه پس از حدود ۸ سال، آرامشی که باید را به ملت تزریق فرمود.از bbc و نشریه های خارجی تا تحلیلگران مدرنیستِ ایرانی همه با هم در یک مسئله اسیر  شده اند که  این ملت دقیقا چه بافت و حالتی دارد؟ البته اگر به داخل هم نگاهی شود کما بیش در شرایط مختلف، برخی تحلیلگران با این سوال مواجه میشوند و البته که به غیر از فهمِ قوانین حاکم در تاریخ که میتوان از آن به عنوان نوامیس(قوانین جبری) جامعه یادکرد، روش دیگری در تحلیل به صورت حتم پاسخگو نخواهد بود. روشی که کسی مثل امام خامنه ای با آن به تحلیل مسائل می پردازند نه شاید و باید و حتما استفاده از پارادایم های جامعه_روان شناختی مدرن که با بررسی جان و فکر و فلسفه موجود در قوانین معنوی است.مردم ایران زیر تابوت حاج قاسم رفتند یا عکس حاج قاسم را پاره کردند؟این سوال ساده ای است اما همه کس نمیتواند به آن پاسخ دهد.

از ماکس وبر و جامعه شناسی مارکسیستی تا اهالی فلسفه سیاست و آینده پژوهان و مدرنیست هایی که با عینک مدرنیسم به مباحث میپردازند، هیچ یک در تحلیل هایشان نمیتوانند به خوبی ملت فرامدرن ایران را فهم کنند، چون اسیر پیش فرض های مدرنیستی هستند.

شاید اگر امروز همه محققین مدرنیست بنشینند و بررسی کنند که چرا جریانات فعال در کشورهای مدرن با فشار اقتصادی تضعیف میشوند و در ایران، تحریم و تهدید و…خود عامل و انگیزه مبارزه بیشتر است، شاید بتوانند روزگاری فهم کنند که بررسی مدرنیستی جامعه انقلابی ایران با جوامع مدرن و حتی با اقشار ایرانی مثل متوسط سکولارها حقیقتا متفاوت است. پارادایم های مدرن برای بررسی جامعه فرامدرن عقیم است و شاید این را جز کسانی که تجربه کردند و حس میکنند، نپذیرند

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا