آمریکا خواستار ممنوعیت حزب‌الله لبنان در کل اتحادیه اروپا شد