میراسماعیلی: سیلی خوردیم اما به آن افتخار کردیم/مثل کشتی از سوی دولت حمایت نمی شویم