فاکس‌نیوز: ترامپ ممکن است از رقابت انتخاباتی کنار بکشد