ادعای تکراری ترامپ: در صورت پیروزی، ایران اولین کشوری است که با من تماس میگیرد