سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: هرگز به برجام بازنمی‌گردیم