انتخابات آمریکا| ترامپ: بایدن نباید ادعای ریاست جمهوری کند، روند قانونی تازه آغاز شده است