دنیای سیاست
ما در دنیای سیاست زندگی می کنیم!
مرور رده

اقتصاد

دولت فوراً بازار گوشت را تنظیم کند

محمدجواد ابطحی گفت: نمایندگان مجلس سوگند خورده‌اند که مدافع حقوق مردم و پاسدار قانون اساسی باشند امروز وقتی نمایندگان چنین ناکارآمدی گسترده را می‌بینند نمی‌توانند سکوت کنند.